Kursseja kautta-aikain

10.11. - 14.12.1988 - 30h

Ammattikasvatushallituksen valvonnassa järjestettyyn Mikrotietokoneen käytön peruskurssi 30 h.

- Laitteisto ja käyttöjärjestelmä

- Tekstinkäsittely

- Ohjelmointi

- Kortistointi

- Taulukkolaskenta

- Grafiikka

- Laskentatoimen atk-sovellus

- Tietoliikenne ja videotex

Yhteensä 30h


10.9. - 19.12.2001

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon esikurssin (A-ajokorttikurssi)
Etelä-Karjalan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus

Tietotekniikan teoreettiset perusteet

- Tietokonelaitteisto ja käyttöjärjestelmä

Työkaluohjelmien käytön perusteet

- Tekstinkäsittely

- Taulukkolaskenta

- Grafiikkaohjelma

Tiedonhallinnan perusteet

- Tietokannan käsite

- Tietokantaohjelman käytön perusteet

Tietoliikenne ja sähköposti

- Tietoliikenteen perusteet ja sähköposti

Etätehtävät

- Ajokorttiteoriakokeeseen valmentava tehtävä

- Moduulien harjoitustehtäviä
 

20.12.2001 - 22.5.2003 - 225h
TIETOTEKNIIKKATUTKINTO

Tietokoneen käyttäjän AB-kortti
Etelä-Karjalan aikuiskoulutuskeskus AKTIVA

CERTIFICATE INFORMATION TECHNOLOGY EXAMINATION
AB-level Advanced Examination

PAKOLLINEN NÄYTTÖKOE:

Tietokoneohjelmien yhteiskäyttö ja tiedon jakaminen
Interfacing

MS Windows 2000, Outlook 2000

VALINNAISET NÄYTTÖKOKEET:

Tekstinkäsittely
Word Processing

MS Word 2000

Taulukkolaskenta
Spreadsheets

MS Excel 2000

Tietokannat
Databases

MS Access 2000

Tietojenkäsittelyn perustutkintoon/datanomin osatutkintoon
valmistava koulutus:
Tietojärjestelmien käyttö ja kehittäminen

- Laitteisto ja käyttöjärjestelmä

- Työvälineohjelmien käyttö
  -
Tekstinkäsittely
  -
Taulukkolaskenta
  -
Grafiikka

- Tietokannat

- Ohjelmoinnin perusteet

- Lähiverkot ja internet, www

- Tietojärjestelmien kehittäminen ja projektityöskentely

YHTEENSÄ 225 h

 

 

Kaikkea kotiin teräväpiirtona

THE WORLD'S LARGEST WEB DEVELOPER SITE